^

Исторически музей - Ботевград

Наградени бяха смелите, малки охранители на музея

Днес, 26 юни 2014г. бяха наградени от секретаря на  на местната комисия за борба с противообществените прояви -г-н Радослав Христов, малките ни охранители  с шапки и диплянки за безопасно сърфиране в интернет. Те получиха и специални благодарности лично от директора на музея г-жа Тодорка Коцева, която уточни, че от името на културната институция са подготвени поздравителни адреси до ОУ" Н. Й. Вапцаров"-Ботевград    и  ПГ по КТС-Правец.

  Имената на децата, към които са отправени благодарности са:

Данаил Коцев-ІV в клас, Симеон Стайков-ІV г клас, Васил Сашев Тотев-ІVд клас, Мартин Валентинов Маевски-ІVд клас, Георги Василев Христов- ІVд клас, Иван Лазаров Иванов-V а клас, Цветелина Тодорова Тодорова- VІІг клас, Цветина Димитрова Дарашка- VІІ б клас и Славейко Иванов Милчев от VІІІ клас на ПГ по КТС-Правец,Иван Веселинов Симеонов-ІV г клас, Георги Тихомиров Георгиев-ІVг клас