^

Исторически музей - Ботевград

Обучение по Оперативна програма "Административен капацитет"

На 25.01.2013г. от 9:00 часа до 16:30 в Исторически музей Ботевград се провежда обучение по Оперативна програма "Административен капацитет" за общинската администрация.  

Лектор е доц. д-р Веселин Бояджиев от СУ"Св. Климент Охридски".