^

Исторически музей - Ботевград

Обучение по оперативна програма "Административен капацитет"

На 30 януари 2013г. в Исторически музей Ботевград се провежда обучение по Оперативна програма"Административен капацитет" на НПО, Бизнес, АСП, АЗ и граждани. Гост-лектор е доц.д-р В.Бояджиев.