^

Исторически музей - Ботевград

Още актуални снимки от" Паница кале" и "Водната пещ" в село Липница

        На 13.11.2012 г. директорът на Исторически музей Ботевград Тодорка Коцева, Никола Близнаков-председател на Пещерен клуб"Бисер" и инж. Васил Нанковски-секретар на клуба на ботевградските пещерняци посетиха крепостта "Паница кале" и пещерите на с. Липница с цел да установят състоянието и да се потърсят начини за в бъдеще да се популяризират тези природни и исторически забележителности на нашия край. В своята дейност, те бяха подпомогнати от кметския наместник на Липница г-жа Йонка Йотова и нейни съграждани. 

Групата-ентусиасти се отправи към "Паница кале". Пътят-покрит с есенни листа е лесно проходим, преминава през тракийски гробове, разположени в подножието на крепостта и все още "оцелели" през превратностите на времето.  Крепостната стена, малко по-нагоре се издига гордо и има малка запазена част около входа на "Паница кале". От върха има чудесна видимост към цялата ботевградска котловина. 

Недалеч от древните руйни са двадесетте на брой Липнишките пещери. Преди около двадесет години те са картографирани от местните пещерняци, а намерените от тях фосили на праисторически представители на флората и фауната-предадени в БАН за изследване и анализ.Секретарят на пещерняците предаде на директора на Исторически музей Ботевград официален документ от БАН, в който са дадени характеристиките на намерените фосили. В най-дългата от  пещерите "Водната пещ", е съхранен през хилядолетията астрономически лунен календар. В нея има и следи от живот на праисторическия човек.  

В хода на проучването спонтанно се зароди идеята за възстановяване на дейността на пещерняческото дружество сред младите хора, така че да не останат загубени традициите в тази област и прекрасната ни природа открие своите тайни за идните поколения. Може би началото ще се постави с един курс по пещерно дело при наличие, разбира се, на интерес.