^

Исторически музей - Ботевград

По детски слънчев 1 октомври

     На 1 октомври-деня на възрастните хора, в музея ни зарадваха с присъствието си не нашите майки и бащи, а децата ни. Учениците от ІІ-а клас на ОУ"Васил Левски" гр. Правец, вдъхнаха живот и ведрина на витрините събрали историята на ботевградския край. Изключително любознателни, умни, наблюдателни се оказаха нашите посетители. Разделяме се с обещание за нови срещи.