^

Исторически музей - Ботевград

Представителна изложба на "Арт - ателие"

Исторически музей Ботевград  и учениците от "Арт-ателие" при ОУ "Никола Йонков Вапцаров"-гр. Ботевград с ръководител Веска Петкова, работещи по проект 

"Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти"- "Успех", "Да направим училището привлекателно за младите хора" 

са подредилипредставителна изложба във фоайето на втория етаж.

Заповядайте!

Снимки и повече информация можете да намерите в "Изложби"