^

Исторически музей - Ботевград

Презентация в зала "Орханиец"

На 29.11.2012г. от 12 часа в зала "Орханиец" бе представен филм за 

творчеството на художниците  от гражданско дружество" Владимир Аврамов" 

 в България и Русия.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!