^

Исторически музей - Ботевград

Семинар по програма "Административен капацитет"

На 24.01.2013г. в Исторически музей Ботевград се проведе семинар по оперативна програма "Административен капацитет"

на тема "Стратегическо планиране и оценка на въздействието".

Семинарът се провежда с присъствието на общински съветници , председателя на ОБС- Ботевград г-жа Йорданка Лалчева и секретаря на Община Ботевград г-жа Цеца Иванова.