^

Исторически музей - Ботевград

Семинар" Природозащитно и екологично образование"

На 19.01.2013г. от 11,00 часа в зала "Орханиец" на Исторически музей Ботевград се проведе Семинар "Природозащитно и екологично образование" по проект "Гражданско общество и местна власт-партньори за зелен регион"-регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие на Софийска област. Организатори на семинара бяха :

Фондация "Съвременност", Областна администрация на Софийска област, Екопарламент ГПЧЕ"Алеко Константинов"- гр. Правец

Предварителна програма:

11:00 - 11:15 Регистрация

11:15 - 12:30 Откриване на семинара

12:30 -13:10 Представяне опита на ученически Екопарламент при ГПЧЕ"Алеко Константинов"-гр. Правец

13:10  -13:30 Кафе пауза

13:30- 14:00 Дейности по проекта в ЗМ "Дренето", с. Литаково и Вековен дъб, с.Скравена

14:00-14:10 Заключителна част