^

Исторически музей - Ботевград

Стефановден

На 27 декември православната християнска църква почита паметта на Свети Стефан - първият християнски мъченик и пръв служител (архидякон) в устройващата се Ерусалимска община. Юдеите завидели, оклеветили Св. Стефан и тълпата го пребила с камъни. Преданието разказва, че Богородица наблюдавала мъченическата му смърт и се молела за него.
Това е третият ден на Коледа, с него завършват коледните празници.

 
 Коледна благословия

Синкофци, пискофци,
по гора веща, по поле бръже,
кои ги гонили, се утичали,
а кои гонили се стигнали.
Стигнали млада Бога и свети Йована,
стигнали ги на висока дела,
дето делат мед и масло,
дето делат сребро и злато:
кому сас паница, кому сас лажица,
а на наш домакина ока и половина!
Па не можа млат юнак
на рамо да го носи,
та се прегна брезите биволе,
железните кола,
строшените литри,
та го дома докараа.
Па не можа от кола да го стовари,
се сгодиа юнаци коледжяне
саз златни дубини, железни лостове,
та го от кола стовариа,
па не можеа през праг да го прекарат,
та излезна баба сас фурчица,
баба сас вретено,
та фръц от тука, фръц от там,
та го прес праг прекараа,
та го у кюше накараа,
а то се яло, ковало като лис у гора,
като лет у вода,
като зъмъница под воденица.
И виа, дружина, речете: „Амин, амин!”

Разказал - дядо Георги Колев, а записал - Георги поп Иванов през 1949г.