^

Исторически музей - Ботевград

Техника ЕНКАУСТИК в музея

В зала "Орханиец" на музея все още може да се разгледа великолепната изложба на пловдивския художник Стамен Карамфилов. Картините са създадени с уникалната техника Енкаустик, с пчелен восък.