^

Исторически музей - Ботевград

Топене на пръстени

         Вечерта срещу Василовден се събират младите невести . Отиват у момиче, което е цело(с майка и баща) и "нема да се жени още три години". Там се кичи бел котел с бръшлян, чемшир и калинка, като се увива с червен конец. Всяко семейство завързва своя китка с пръстен и ги поставя в накичения котел. Вечерта момичето изнася котела от къщи, налива го с вода на кръстопът или в реката. Покрива котела с "бела реда" кърпа и я потиска с точилката. Под котела се поставя овес и всички моми запяват на пръстените:

Сбирайте се малки моми,
малки моми и невести, иху-у-у,
да топиме пръстените-
моя пръстен сребърния, иху-у-у!


Следващият напев е :

Райке, пиле шарено,
Райка вода налива, иху-у-у,
три пъти вода налива,
три пъти вода разлива, иху-у-у!


На Василовден момите се събират да вадят пръстените, като пеят и играят около котела. Последната песен, която се пее е:

Сбирайте се малки моми,
малки моми и невести, иху-у-у,
да вадиме пръстените,
моя пръстен златен станал, иху-у-у!


След това се завързват очите на момата с белата "реда" кърпа. Друга мома изважда китките и с точилката подава всеки пръстен на момата със завързаните очи, а тя нарича за всеки:
"На тоя късмета му е в ниви и ливади!", "Този да има късмет в добитък!", "Този да навъди много деца!", "Този да стане голем човек, да изучи!"...
След изваждане на пръстените, полива се на всички от водата, да се умият за здраве.
За древния ритуал "Топене на пръстени" в Ботевградско, разказа Кула Ватова