^

Исторически музей - Ботевград

Творческият свят на Иванка Петрова

От  28 октомври 2014г.  в зала "Орханиец" на музея представяме творческия свят на  

ИВАНКА  ПЕТРОВА

в нейната едноименна, първа, самостоятелна изложба.

З А П О В Я Д А Й Т Е!