^

Исторически музей - Ботевград

"В различни точки на света..." Малинка Цветкова

На 1 декември 2013г. в проявата "Салон на изкуствата 2013" бе представена стихосбирката на Малинка Цветкова "В различни точки на света..."

Госпожа Тодорка Коцева -директор на Исторически музей Ботевград откри събитието и предостави думата на Десислава Иванова-секретар на Литературен клуб"Стамен Панчев" Ботевград, която поздрави присъстващите в зала "Орханиец" и покани г-н Кирил Назъров -редактор на стихосбирката и Мария Коцева да представят творбите на Малинка Цветкова.

Свой поглед върху творчеството на Малинка Цветкова сподели преподавателят по нова българска литература проф. Симеон Янев. В представянето на стихосбирката специално участие взе и г-н Марин Кадиев-председател на Съюза на независимите български писатели.

Поздравления за талантливото си творчество Малинка Цветкова получи от поетите Даринка Петкова, Пейо Пеев, Петко Павлов, Георги Стоев..., от приятели, близки и симпатизанти.

https://www.youtube.com/watch?