^

Исторически музей - Ботевград

Васил Левски в светлината на новите открити документи

С гостуваща изложба и среща-разговор за най-новите открити документи за живота и делата на Васил Левски, започна отбелязването на 184 годишнината от рождението му.
На 6-ти юли, в 18.00 часа, започна срещата-разговор с Дора Чаушева – Директор на Национален музей „Васил Левски“-Карлово, проф. Пламен Митев – преподавател по „Българско възраждане“ в Софийски университет и проф. Орлин Събев – османист, автор на редица монографии, издадени в България и в чужбина, както и на многочислени научни публикации за историята на Османската империя през ХV-ХІХ век.
При засилен интерес от страна на ботевградската публика, в хода на срещата възникнаха въпроси, на някои от които според историците, все още се търсят обосновани отговори. Най-изненадващото като нов резултат е промяната на известната до сега в научни и обществени среди дата на рождението на Апостола.
Представени бяха новоиздадени сборници, събрани въз основа на всички издирени османотурски, дипломатически документи и домашни извори за съдебния процес срещу Апостола и всички заловени комитетски дейци и участници в Арабаконашкия обир и документи, преведени и анализирани от проф. Орлин Събев. За първи път се представиха факсимилно султанските укази за утвърждаване на смъртните присъди на Левски и Димитър Общи и нов превод на текста им.
Проф. Събев подари на Исторически музей-Ботевград и на Общинска читалищна библиотека "Иван Вазов" по едно копие на издадения сборник с документи "По следите на Левски и БРЦК - нови османски документи", оказали се последните две книги от този тираж. На края на срещатапроф. Събев оповести и откриването на дълго търсения султански указ, с който село Самунджиево официално се преименува в Орхание и става околийски център на новосъздадената Орханийска кааза.
В рамките на организираната среща-разговор пред ботевградската публика бе открита и гостуващата изложба: “ Всичко, което съм сторил, сторих го за отечеството.“ на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово.

Коментари (1)

11 Юли, 08:53 (0) (0)

Иванка Милкова

Дано и Община Търговище ни направи участници в срещата с професор Орлин Събев

Добави коментар