^

Исторически музей - Ботевград

Юбилей на заслужилия гражданин на Ботевград г-н Никола Близнаков

   Днес, 16 юли 2014г. отбелязахме 80-сет годишния юбилей на г-н Никола Близнаков. Заслужилият гражданин на община Ботевград г-н Близнаков е секретар на пещерен клуб"Бисера" Ботевград, дългогодишен директор на ПМГ"Акад.проф.д-р Асен Златаров" , учен, общественик и член на литературен клуб"Стамен Панчев". Екипът на Исторически музей Ботевград може единствено да се гордее с дългогодишното приятелство и сътрудничество с г-н Близнаков.

    Присъединяваме се към общинското ръководство, което днес в музея връчи поздравителен адрес на г-н Никола Близнаков, с  нашите сърдечни и най-добри пожелания!