^

Исторически музей - Ботевград

Георги Попиванов

Георги Попиванов е роден в с.Трудовец на 8.04.1878г. първоначално училище завършва в родното си село, а прогимназия в Орхание (дн.Ботевград)
Продължава образованието си в София в единствената по онова време Мъжка гимназия. Завършва я с висок успех и е назначен в Орханийското класно училище като учител. През есента на 1897г е приет за студент в Историко-филологическия факултет, специалност „Славянска филология” на тогавашното Висше училище в София. Като студент се изявява с голямото си трудолюбие и интерес към науката. Завършил образованието си, последователно учителствува във Варна, Силистра, Враца, София, Шумен и най-продължително в Ботевград, където една година е директор на гимназията. Проявява интерес към говора и изследва особеностите на различни диалекти, най-вече орханийския, за който в последствие издава различни трудове. Проф. Ст.Стойков пише:” Заслуга на Георги Попиванов е, че пръв у нас обръща внимание и върху езика на фолклора като неразделна част от диалекта...Втора област, в която Георги Попиванов има заслуга е фолклористиката. Тук той се проявява като опитен и усърден събирач”
През 1962г Министерство на просветата и културата му изпраща поздравително писмо:”Ние високо ценим Вашата многостранна народополезна дейност като учител, общественик, езиковед и фолклорист..”
През 1920г. Г.Попиванов е награден с орден „За гражданска заслуга”, а през 1862г с орден „Кирил и Методий”І степен.
Г.Попиванов почина на 7 февруари 1963г., като творческото му дело има непреходна стойност. Забележителен е трудът му „ Народни песни и приказки от Софийско и Ботевградско”Изд.на БАН под редакцията на проф. Ст. Романски (1949г)
През 1934г излиза „Из миналото на Орханийска околия”, а през 1928г редактира спомените на свещеник Иван Попилиев, превежда спомени на руски войници и офицери от Западния отряд на ген.Гурко.

Назад