^

Исторически музей - Ботевград

Виртуална разходка

Руско-турска освободителна война

Изберете стая от картата, за да я разгледате


Етаж Приземен

Фоайе Праистория и античност Нумизматика Крепостта Урвич

Етаж 1

Етнография Църкви и училище Национално освободителни борби Руско-турска освободителна война Орхание - краят на XIX началото на XX век Фоаие

Етаж 2

Световни и балкански войни Зала 'Орханиец' Съвремие Фоайе - IIетаж